Benalternativ

#

H-ben, rundad

#

H-ben utan tvärbräda, rundad

#

H-ben med hörnstycken, rundad

#

VINTAGE korsben, skuren

#

X-ben, skuren eller rundad

#

Raka ben, rundad