Benalternativ

#

Raka ben, skuren eller rundad

#

H-ben, rundad

#

H-ben utan tvärbräda, rundad

#

H-ben med hörnstycken, rundad

#

Vintage-korsben, skuren

#

X-ben, skuren eller rundad

#

Wäinölä-ben, rundad

#

Valhall-ben, rundad

#

Metall U-ben / trä U-ben, skuren eller rundad

#

Metall X-ben